Čištění vrtů a studní

Čištění vrtů a studní Provádíme rovněž čištění kopaných studní a regeneraci vrtů.


U každé studny dochází k postupnému stárnutí. Obvykle to bývá zanášení jílem a pískem, který tvoří na dně sediment,

což může následně přispívat k množení bakterií. Dále dochází k usazování sloučenin železa a manganu, které mohou

způsobit obalování hlavně nátokových částí studny. Důsledkem těchto skutečností může být výrazný pokles

vydatnosti zdroje a může to často způsobit i zhoršení kvality vody.


V této kategorii nejsou žádné výrobky.